martes, 5 de enero de 2010

DaniEl I. Ginerman's Facebook Links

DaniEl I. Ginerman's Facebook Links


אריק איינשטיין - הכניסיני

Posted: 05 Jan 2010 10:31 AM PST

Source: www.youtube.com
    תודה לך, אריק, על שדוקא היום הבאת לי כזה שיר :-)

הכניסיני תחת כנפך \ והיי לי אם ואחות \
ויהי חיקך מקלט ראשי
\ קן תפילותי הנידחות.

\ ובעת רחמים בין השמשות \
שחי ואגל לך סוד יסורי
\ אומרים יש בעולם נעורים \
היכן נעורי?

\\ הכניסיני תחת כנפך...

\\ ועוד רז אחד לך אתוודה \
נפשי נשרפה בלהבה
\ אומרים אהבה יש בעולם
\ מה זאת אהבה...

\\ הכניסיני תחת כנפך... \\

הכוכבים רימו אותי \
היה חלום אך גם הוא עבר
\ עתה אין לי כלום בעולם \
אין לי דבר.

\\ הכניסיני תחת כנפך...
    


הרב לאו מספרעל חייו

Posted: 05 Jan 2010 07:25 AM PST

Source: www.aish.co.il


נתיבות משעריך אל שערי - הפורומים של שין1

Posted: 04 Jan 2010 12:17 PM PST

Source: www.shin1.co.il
    ביטוי אהבה ליום לבוא, החוזר לתוקפו אחר שנים:)
הייתי להיות והתרפאתי מכל רע. \ כונתי תנועותי והתרפאתי \ כי חלמתי הויה בה אני ער, \ נעדר אל תוך הקיץ; \ קולך כשושנה בין הכתפיים \ לציוד מלבד הטל. \ בבוא הרוח ושפתיי מתנדנדות \ וקולי בשמך קוראת לשמי \ -שיתוף שמים, בין עיניך לביני-: \ זה סיפור בו דמעותייך נחדרות \ אל בכיי. דבקות עולם. סיפור מראות. \ במרחק שתי פסיעות שוקע שחר \ ואת בעיניי הבוערות.
    


No hay comentarios:

Publicar un comentario